Y

Y
Y | Ilustracja spely.pl

Slangowo Y to skrót od angielskiego słowa why, czyli dlaczego. Bardzo często, ale w zależności od kontekstu, używany w komunikatorach internetowych.

-- Nie idę dziś do budy.
- Y?
- Nic nie umiem na kartkówkę.

 

Fonetycznie w języku skrót Y czytamy łaj.

Podobne artykuły