Szwej

Szwej to w języku potocznym Żołnierz Służby Zasadniczej. W wojsku określenie to przeważnie jest pejoratywne. Mówione z pogardą przez kadrę do Żołnierzy Służby Zasadniczej. Inne określenie szweja to zetor. Szweje to zetorzy, również zetka. Szwejami określa się również żołnierzy zawodowych, który nie przykładają się do służby, bo zachowują się jak zetka.

Szwej
Szwej | Ilustracja spely.pl

Praktyczne użycie słowa szwej

- Kapralu zabrać szwejów na zaprawę. Dzisiaj bez taryfy ulgowej!
- Tak jest Panie Poruczniku!

- Szweje zawsze coś zrobią na weekendzie!
- Dlatego ze szwejami zawsze zostaje jakiś zawodowy.

 

- Szweje dzisiaj mają przepustki, nie będzie trzeba ich pilnować. 

Podobne artykuły