Szwej

Szwej to w języku potocznym Żołnierz Służby Zasadniczej. W wojsku określenie to przeważnie jest pejoratywne. Mówione z pogardą przez kadrę do Żołnierzy Służby Zasadniczej. Inne określenie szweja to zetor. Szweje to zetorzy, również zetka. Szwejami określa się również żołnierzy zawodowych, który nie przykładają się do służby, bo zachowują się jak zetka.
Szwej
Szwej | Ilustracja spely.pl