.nav-topic__head { display: block; width: 100%; font-size: 16px; font-size: 2.4rem; font-weight: 900; font-style: italic; font-stretch: normal; line-height: 1.19; letter-spacing: normal; text-align: center; color: #10152e; }

alfabet

Znaczenie słowa alfabet:

Alfabet to zbiór wszystkich liter w danym systemie ułożone według określonego porządku.

Przykłady użycia słowa alfabet :

 • Alfabet uczymy się już w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Hasła krzyżówkowe dla słowa alfabet :

 • Od A do Z.
 • Inaczej abecadło.
 • Litery ułożone w porządku.
 • Zbiór liter.
 • Uporządkowane litery.
 • Uporządkowany zbiór liter.
 • Może być grecki.
 • Może być łaciński.
 • Jest nim cyrylica.
 • Od alfy do omegi.
 • Może być Braille'a lub Morse'a.

Hasła krzyżówkowe powiązane ze słowem alfabet :

Synonimy słowa alfabet :

abecadło abdżad

Niepoprawne formy słowa alfabet :

 • alfabed

Odmiana przez przypadki słowa alfabet

Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Mianownik (kto? co?): alfabet alfabet
Dopełniacz (kogo? czego?): alfabetu alfabetów
Celownik (komu? czemu?): alfabetowi alfabetom
Biernik (kogo? co?): alfabet alfabety
Narzędnik (z kim? z czym?): alfabetem alfabetami
Miejscownik (o kim? o czym?): alfabecie alfabetach
Wołacz (hej!): alfabecie alfabety

Pytania krzyżówkowe dla hasła alfabet :