POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

 I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator w swojej działalności nie wykorzystuje ani nie gromadzi żadnych danych osobowych Użytkowników. Wszystkie usługi oferowane w serwisie internetowym www.spely.pl („Serwis”) są dostępne dla Użytkowników bez podawania przez nich jakichkolwiek danych osobowych.

Administrator szanuje prywatność wszystkich Użytkowników sieci Internet, szczególną wagę przykładając do ochrony prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników prowadzonego przez siebie Serwisu.

II. PLIKI COOKIES

Administrator wypełniając nałożone na niego ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne obowiązki, określa poniżej zasady przechowywania oraz udostępniania informacji na urządzeniach końcowych należących do Użytkowników przy pomocy tzw. plików cookies.

Co to są pliki cookies i jakie są ich rodzaje?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne służące do korzystania ze stron internetowych, a przechowywane na urządzeniach Użytkowników. Pliki cookies są umieszczane na urządzeniu Użytkownika w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną.

Pliki cookies stosowane przez Administratora zawierają m.in. nazwę domeny pod którą znajduje się Serwis, czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika oraz konkretną wartość. Pozwalają w uproszczeniu na identyfikację oprogramowania i dostosowanie dzięki tej informacji funkcji Serwisu do indywidualnych wymagań odbiorcy.

Administrator stosuje dwa rodzaje plików cookies:


a.     sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika tylko do czasu zakończenia sesji używanej przez niego przeglądarki, a następnie automatycznie usuwane;

b.     trwałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia, jednak nie dłużej niż określony przez Administratora czas.

 

Do czego wykorzystuje się pliki cookies?

 

Administrator stosuje pliki cookies przede wszystkim do dostosowania strony Serwisu do indywidualnych potrzeb jego Użytkowników.  Administrator wykorzystuje cookies w opisanych poniżej celach:

 

a.     przystosowanie zawartości strony Serwisu do indywidulanych preferencji Użytkownika tj. czcionki, sposób wyświetlania, język,

 

b.     zapamiętanie ustawień uprzednio zdefiniowanych przez Użytkownika np. trwałe wyłączenie wyskakujących okienek, reklam itp.,

 

c.     utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu nie trzeba się powtórnie wpisywać loginu i hasła po przejściu na kolejną kartę Serwisu,

 

d.     tworzenia w pełni anonimowych statystyk korzystania ze strony Serwisu, w celu jego ulepszenia i optymalizacji.

 

Bezpieczeństwo

 

Żaden z rodzajów wykorzystywanych przez Administratora plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych dotyczących Użytkowników. Za pomocą plików cookies nie mogą się także przedostać na urządzenie Użytkownika żadne wirusy ani złośliwe oprogramowanie.

 

Zmiany warunków przechowywania i wyłączenie plików cookies

 

Za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej, Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić warunki przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. W szczególności może zablokować automatyczną obsługę tego rodzaju plików lub zdefiniować ostrzeżenie o próbie ich umieszczenia na wykorzystywanym przez niego urządzeniu.

 

W każdej chwili, za pomocą dostępnych w przeglądarce ustawień, można usunąć wszystkie lub wybrane pliki cookies z urządzenia. W taki sam sposób można także na stałe zablokować ich używanie.

 

Ograniczenie lub usunięcie plików cookies może doprowadzić do zmiany funkcjonalności niektórych elementów strony Serwisu.

III. REKLAMY I ODESŁANIA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

W ramach Serwisu udostępnione są reklamy i odesłania do innych, nienależących do Administratora stron internetowych.

Administrator informuje, że na stronach, do których przekierowany może być Użytkownik, polityka prywatności, zasady ochrony danych osobowych i zasady przechowywania plików cookies mogą się różnic od zasad stosowanych przez Administratora.

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się niezwłocznie - dla własnego bezpieczeństwa - z zasadami korzystania z innych serwisów i stron internetowych.

Kontakt z Administratorem

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, skontaktuj się z administratorem wysyłając wiadomość na adres e-mail info@spely.pl.