.nav-topic__head { display: block; width: 100%; font-size: 16px; font-size: 2.4rem; font-weight: 900; font-style: italic; font-stretch: normal; line-height: 1.19; letter-spacing: normal; text-align: center; color: #10152e; }

państwo w menu

W tym pytaniu autor krzyżówki użył słowo państwo jako synonim kraj, menu to oczywiście karta dań w restauracji i świetnie użyta wieloznaczność słowa dania.