obszar na pustyni lub półpustyni obfitujący w roślinność