.nav-topic__head { display: block; width: 100%; font-size: 16px; font-size: 2.4rem; font-weight: 900; font-style: italic; font-stretch: normal; line-height: 1.19; letter-spacing: normal; text-align: center; color: #10152e; }

kochanka Nerona

Dokładnie Klaudia Akte, która według Swetoniusza była jedną z najwierniejszych kobiet władcy Nerona. Klaudia Akte pojawiała się w powieściach takich jak Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Wrogowie rodzaju ludzkiego Miki Waltariego, Rzym w płomieniach. Często w hasłach krzyżówkowych są pytania o nią i o te powieści.