.nav-topic__head { display: block; width: 100%; font-size: 16px; font-size: 2.4rem; font-weight: 900; font-style: italic; font-stretch: normal; line-height: 1.19; letter-spacing: normal; text-align: center; color: #10152e; }

futro z tchórza

Autorzy krzyżówek zapytają się również o odpowiedź hasłem: kuśnierska nazwa futra z tchórza, czy profesjonalna nazwa futra z tchórza. Tchórz z pytania to tchórz zwyczajny - gatunek drapieżnego, małego ssaka z rodziny łasicowatych.