.nav-topic__head { display: block; width: 100%; font-size: 16px; font-size: 2.4rem; font-weight: 900; font-style: italic; font-stretch: normal; line-height: 1.19; letter-spacing: normal; text-align: center; color: #10152e; }

co to jest szpilecznica

Jedno z trudniejszych pytań krzyżówkowych. Przeważnie ma również formę: szpilecznica lub inaczej szpilecznica. Jest to oczywiście roślina, co ciekawe z rodziny szparagowatych. Właściwe nazwy to: juka karolińska, krępla karolińska, krępla włóknista, juka włóknista, szpilecznica włóknista.