.nav-topic__head { display: block; width: 100%; font-size: 16px; font-size: 2.4rem; font-weight: 900; font-style: italic; font-stretch: normal; line-height: 1.19; letter-spacing: normal; text-align: center; color: #10152e; }

atrybut Terpsychory

Również w krzyżówkach spotykamy się z bardziej bezpośrednim pytaniem o instrument Terpsychory. Możecie spotkać się jeszcze z odpowiedzią plektron, bo jest to przyrząd służący do gry na lirze i często Terpsychora trzyma go w ręce gdy jest przestawiana na rzeźbach.

  • Lira
  • plektron

Podobne pytania krzyżówkowe do atrybut Terpsychory :