.nav-topic__head { display: block; width: 100%; font-size: 16px; font-size: 2.4rem; font-weight: 900; font-style: italic; font-stretch: normal; line-height: 1.19; letter-spacing: normal; text-align: center; color: #10152e; }

atrybut Apolla

Łuk i lira czyli atrybuty którymi posługuje się Apollo są interpretowane jako symbole władzy nad życiem i śmiercią oraz wiedzy. W krzyżówkach pytanie jako również atrybut Apollina