Drama queen

Drama queen jest to (ang. królowa dramatu) osoba, która przesadnie podchodzi do różnych spraw przez przesadne dramatyzowanie. Osoba taka próbuje zwracać na siebie uwagę. Określenie to jest bardzo często slangowo używane w języku polskim. Określenie używane jest również w stosunku do mężczyzn. Często w stosunku do mężczyzn jako synonimy używa się określeń król patosu albo histeryk.

Drama queen
Drama queen | Ilustracja spely.pl

Przykłady użycia określenia drama queen

- Kolejny raz zachowujesz się jak drama queen!

- Przecież mogło mi się coś stać, nie mogę tyle chodzić.

- Nie musiałaś jednak krzyczeć na całe krupówki, że zaraz zejdziesz. 

Podobne artykuły