Drama queen

Drama queen jest to (ang. królowa dramatu) osoba, która przesadnie podchodzi do różnych spraw przez przesadne dramatyzowanie. Osoba taka próbuje zwracać na siebie uwagę. Określenie to jest bardzo często slangowo używane w języku polskim. Określenie używane jest również w stosunku do mężczyzn. Często w stosunku do mężczyzn jako synonimy używa się określeń król patosu albo histeryk.
Drama queen
Drama queen | Ilustracja spely.pl