Być w taczu

Być w taczu to być w kontakcie. Często używane slangowe wyrażenie przez młodzież to: Jesteśmy w taczu! Wyrażenie to pochodzi od angielskiego to be in touch czyli też dosłownie być w kontakcie.

Być w taczu
Być w taczu | Ilustracja spely.pl

Młodzież używa również wyrażenie być in tacz lub jesteśmy in tacz lub po prostu w taczu. Czasami można spotkać się z pisownią intacz.

Przykłady użycia być w taczu

- Trzymaj się,jesteśmywtaczu.
- Jadę na weekend do rodziny ale jesteśmy in tacz.

- Jesteśmy w taczu, jak coś to dawaj znać.

- Bądźmy cały czas w taczu i najwyżej podejmiemy jakąś szybką decyzję.

Podobne artykuły